Egzamin gimnazjalny – ścieżki edukacyjne. Edukacja filozoficzna, kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej

8,99

Wśród uczniów panuje błędne przekonanie, że egzamin gimnazjalny to sprawdzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki z dodatkiem nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii). Zapomina się, że taki egzamin to sprawdzenie również wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej kultury, a więc m.in. ze sztuki, filozofii, dziedzictwa naszej cywilizacji, problematyki regionalnej. Tym uczniom, którym zależy na kompleksowym i solidnym przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego, polecamy także tę pozycję.

kursy z marketingu, inżynieria produkcji, kazimierza wielka świętokrzyskie, co zrobić gdy się nudzisz, wszic

yyyyy