EL CANTAR DE MIO CID SET (+CD)

23,14

Seria Lecturas ELI Adolescentes :Lecturas ELI Adolescentes to trzypoziomowa seria książeczek proponująca oryginalne i ciekawe historie do czytania przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczących się języka hiszpańskiego:Książeczka Cantar de Mío Cid + CDPoziom zaawansowania 2 : A2Treść:Pieśń o Cydzie to pierwszy znaczący tekst literatury hiszpańskiej. Jest to poemat epicki opisujący dzieje Rodrigo Diaza de Vivara, wielkiego i odważnego wojownika, wiernego, hojnego, stanowiącego uosobienie dobrego wasala królewskiego. Anonimowy autor pieśni historię lokalnego kastylijskiego wojownika zdołał podnieść do rangi jednej z największych opowieści mitycznych w literaturze światowej.Struktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją poszczególnych rozdziałów i dwustronicową sekcją Antes de Leer zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje sekcja Actividades podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą iberojęzyczną oraz okolicznościami powstania opowieści o Hrabim Lucanor.Książkę zamykają jednostronicowe sekcje Gramática, Expresión escrita oraz sekcja Autoevaluación, sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych. Na ostatniej stronie znajduje się wykaz Programa de estudios przedstawiający opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławi

język rosyjski praca warszawa, piosenka o końcu świata interpretacja wiersza, gory grafika, poznan umed, bartek kurek blog, michał jędrzejewski, wsb torun kontakt, praca asystent wrocław, nauka jezyka ukrainskiego, szkoły żak warszawa, jak wystawić rachunek za usługę, praca dla studenta na wakacje, jak pisać podanie o pracę, warsztat po niemiecku, co jest 9 stycznia

yyyyy