English for International Tourism Upper-Inter WB

32,64

Trzypoziomowy kurs przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo turystyką oraz studentów szkół turystycznych i& hotelarskich obejmuje następujące zagadnienia: pracę w& biurze podróży, zarządzanie turystyką, relacje z klientami, pilotowanie wycieczek, podróże służbowe. Kurs kładzie szczególny nacisk na rozwijanie sprawności mówienia i& pisania, które są niezbędne przy wykonywaniu zawodów związanych z turystyką.Różnorodne, autentyczne teksty, wywiady z ekspertami w& dziedzinie turystyki oraz zadania związane z charakterem wykonywanej pracy.Angielski z dziedziny hotelarstwa i& turystyki przedstawiony w& konkretnych sytuacjach zawodowych.Przykłady z przewodników turystycznych Dorling Kindresley Eyewitness Travel Guides.ćwiczenia wymowy i& intonacji.Specjalnie dobrane strategie nauczania pozwalające na maksymalne wykorzystanie czasu nauki.

edukacja wczesnoszkolna po angielsku, kazimierza wielka świętokrzyskie, dziekanat zut, natasza świtalska, praca fotograf poznań, katowice poznan, dudko, wyższa szkoła bankowości, angielski poziom średnio zaawansowany, scholaris matematyka, lukasz kruczek, diabeł tkwi w szczegółach po angielsku, zabrze dla kazdego facebook

yyyyy