Espanol juridico

87,66

Espanol juridico – Arczewska AnnaEspañol jurídico to „Espanol juridico” do nauki prawniczego języka hiszpańskiego.Publikacja prezentuje terminologię prawną na podstawie hiszpańskich przepisów z poszczególnych dziedzin prawa oraz zawiera praktyczne ćwiczenia pozwalające usystematyzować i utrwalić słownictwo.Espanol juridico podzielona jest na 8 tematycznych rozdziałów według głównych dziedzin prawa:prawo konstytucyjneprawo Unii Europejskiejprawo karneprawo cywilneprawo handloweprawo pracyprawo administracyjneprawo finansoweNa każdy rozdział składa się:krótkie wprowadzenie zawierające informację o głównych aktach prawnych regulujących dany obszar prawa w Polsce oraz w Hiszpanii,autorski wyciąg z hiszpańskich przepisów prawnych, na podstawie których analizowana jest hiszpańska terminologia prawna. W tym celu pod każdym przepisem zamieszczona jest tabela z tłumaczeniem zawartych w nim terminów prawnych,glosariusz prezentujący najważniejsze terminy z danej dziedziny prawa.W niektórych rozdziałach zamieszone są również tabele pomocnicze prezentujące dodatkowe słownictwo przydatne w obrębie danego zagadnienia,autorskie ćwiczenia pozwalające utrwalić i usystematyzować nabytą wiedzę.Ostatni, 9 rozdział zawiera autorskie ćwiczenia zbiorcze uwzględniające słownictwo ze wszystkich prezentowanych w publikacji dziedzin prawa. Rozwiązanie tych zadań pozwala raz jeszcze, całościowo przećwiczyć znajomość terminologii prawniczej.Español jurídico jest książką skierowaną do studentów filologii hiszpańskiej oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie słownictwa specjalistycznego, studentów prawa posługujących się językiem hiszpańskim, jak i dla wszystkich pasjonatów tego języka, którzy chcą się nim posługiwać na coraz wyższym poziomie.Publikacja może wydać się interesująca również dla wykładowców i nauczycieli języka hiszpańskiego, w szczególności tych prowadzących zajęcia z tłumaczeń, kursy terminologii prawniczej lub biznesowej. Może ona także stanowić cenne wsparcie dla dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

czy na maturze można mieć kalkulator, zamiejscowy wydział społeczno-ekonomiczny w gorzowie wlkp, odsetki po angielsku, specjalista ds kadr i płac, moge sie uczyc, gryglicki

yyyyy