Historia 2 Podręcznik Czasy nowożytne

33,00

Historia 2. Czasy nowożytne. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.Materiał zawarty w trzech tomach podręczników do historii (oddzielnie do zakresów podstawowego i rozszerzonego) podzielono według następującego porządku:klasa I (podręcznik wydany w dwu woluminach) – dzieje najdawniejsze, starożytność, średniowiecze do 1517 roku, klasa II – okres wczesnonowożytny (od 1517 r.) oraz okres nowożytny do 1918 roku,klasa III – dzieje najnowsze po 1918 roku.Dzięki przejrzystej strukturze podręczników przekazywana w nich wiedza jest doskonale uporządkowana.Prezentowane wiadomości są zamieszczone na trzech poziomach. Pierwszy stanowią informacje podstawowe ujęte w punktach. Znajdują się one na początku każdego tematu. Drugi poziom to właściwa treść rozdziału. Poziom trzeci dotyczy wiadomości zawartych w podpisach pod ilustracjami, przypisach oraz na marginesach książki.Rozumienie omawianych zagadnień ułatwiają liczne ilustracje. Kształcą one u uczniów umiejętność analizowania źródeł ikonograficznych, co jest wymagane na egzaminie maturalnym.Atutem serii są również umiejętnie dobrane, zwięzłe teksty źródłowe oraz fragmenty opracowań przeznaczone do analizy.Utrwaleniu wiadomości służą pytania i ćwiczenia.Po każdym rozdziale zaproponowano zestaw literatury pomocniczej. Umożliwia on zainteresowanym uczniom samodzielne poszerzanie wiedzy.Na końcu każdego podręcznika uczniowie znajdą tablice chronologiczne oraz indeksy.

haiduk, baz, wydział komunikacji szczecin kontakt, etykieta biznesu, żory ul bankowa 2, język angielski napis, burza w warszawskim liceum, 5 lat ile to miesiecy, specjalista bhp praca, bpo/ssc co to jest, cyfrowe pl gdansk, funkcja logistyczna, kina katowice otwarte, sylwia jasińska, bezcenna lomza, nie ma za co po francusku, italki opinie, akademik wrocław cena 2021

yyyyy