Język polski Nowe słowa na start! zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej EDYCJA 2021-2023

7,53

Zeszyt ćwiczeń „NOWE Słowa na start!” dla klasy ósmej szkoły podstawowej zawiera ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem. Utrwalają one umiejętności i wiedzę z zakresu kształcenia językowego oraz ułatwiają zrozumienie roli środków stylistycznych w utworach literackich, a także systematyczne przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej. Pomaga w stopniowym przygotowaniu do egzaminu po klasie 8, dzięki zadaniom w formule egzaminacyjnej. Uczy funkcjonalnego wykorzystania lektur obowiązkowych w pracach pisemnych za pomocą zadań dotyczących tworzenia wypowiedzi. Ułatwia rozwijanie umiejętności oraz utrwalanie wiadomości z zakresu nauki o języku poprzez praktyczne zastosowanie wiedzy. Pozwala na utrwalanie poprawnej pisowni dzięki zadaniom ortograficznym.Umożliwia kształcenie umiejętności z zakresu retoryki oraz pozwala ćwiczyć tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczy analizy zastosowanych środków językowych i stylistycznych, a także utrwala umiejętności retoryczne dzięki zestawom zadań do tekstów literackich i publicystycznych.Zawiera odsyłacze do dodatkowych ćwiczeń w postaci kodów QR. Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań „Sprawdź, czy potrafisz” zamieszczonych na końcu każdego rozdziału.

poczta put, wydzial matematyki uw, poznan internet, stopnie morskie, jak się pisze spod, pisownia naprzeciwko, marcin biernacki

yyyyy