Language Leader Elem.cl.CD

69,59

Language Leader to nowy, czteropoziomowy kurs dla dorosłych zgłębiających tajniki języka angielskiego na wyższych uczelniach, a także w szkołach językowych. Został stworzony z myślą o potrzebach akademickich, stąd jego autorzy więcej uwagi poświęcili poważnym zagadnieniom, przedstawionym w oparciu o mniej lub bardziej znane fakty. Przejrzysty układ zadań pozwala na szybkie i łatwe zaplanowanie lekcji.Akademickie ujęcie tematówKurs Language Leader obejmuje wiele tematów z zakresu Professional English, takich jak Society, Engineering, Technology, History, Medical Science, Environment, etc. Wykorzystanie tekstów z autentycznych źródeł (gazety, czasopisma) pozwala, poza nauką języka, poszerzać horyzonty i wzbogacać wiedzę z rozmaitych dziedzin, a aktualność tematów zachęca do dyskusji i wymiany poglądów. Przykładem niestandardowego podejścia może być rozdział zatytułowany Society and Family na poziomie Pre-Intermediate, gdzie typowy temat, taki jak ‘rodzina’, prezentowany jest w kontekście prognoz społecznych, jakości rodzinnego życia i problemów wpływających na zmianę typowych struktur rodzinnych.Zawartość każdego rozdziału jest podsumowana na jego początku, a dyskusję zawsze otwiera ciekawy cytat i stymulujące zdjęcie, po których uczący się przechodzą do ćwiczeń omunikacyjnych bądź tekstu wprowadzającego temat przewodni. Sekcje Review powtarzają materiał z trzech kolejnych rozdziałów.Idealny dla wymagających studentów, którzy chcą dodatkowo poszerzać znajomość języka również poza zajęciami.Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe, ale główny nacisk kładzie na liczne teksty do czytania i lekcje pisania znajdujące się w każdym rozdziale (sekcje Writing Skills).Gramatyka jest przedstawiona w jasny sposób i regularnie ćwiczona; niebieskie ramki Grammar Tip zwracają uwagę na najważniejsze aspekty.CD-ROM zawiera dodatkowe ćwiczenia i umożliwia samoocenę czynionych postępów, a audio CD towarzyszące zeszytowi ćwiczeń doskonali sprawność rozumienia ze słuchu i umiejętności analityczne.Rozwój umiejętności komunikacyjnychLanguage Leader rozwija także umiejętności konwersacyjne przez liczne dyskusje, debaty oraz zadania mające na celu rozwiązywanie problemów.Dzięki sekcjom Scenario konsolidującym materiał z każdego rozdziału studenci będą w stanie efektywnie wykorzystać poznane wyrażenia i struktury w autentycznych zadaniach komunikacyjnych.Systematyczny rozwój słownictwa pozwala studentom swobodnie stosować nowe wyrazy i zwroty, a także eksperymentować z językiem przez tworzenie analogicznych konstrukcji.

grafika komputerowa wrocław, jezyk finski, pływalnia przeworsk, czym się różni żaba od ropuchy, kalkulator punktów do szkoły średniej, częstochowa szczecin, nauka szybkiego czytania dla dzieci, magda majewska

yyyyy