Liczę w pamięci 4. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100

13,61

PUS Liczę w pamięci 4

Książeczki z serii Liczę w pamięci to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań.Rozwiązywanie zadań nie służy pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania. Taki model uczenia się sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i wzmacnia ich odporność emocjonalną, potrzebną przy pokonywaniu trudności w przyswajaniu abstrakcyjnego materiału.Do korzystania z książeczki niezbędny jest „Zestaw Kontrolny PUS”

język portugalski a hiszpański, konwersacje angielski warszawa za darmo, j rosyjski nauka, julia urbańska, moja wsb, doświadczenia zawodowe, jan królak, piotr kwiatkowski toruń, lenarose

yyyyy