Monografie LEX. Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia

83,65

W publikacji przedstawiono system nowych technologii, a także prawo regulujące tę złożoną dziedzinę, która współcześnie stanowipodstawę funkcjonowania władzy publicznej i jednostki w nowej cyfrowej rzeczywistości.Autorzy omawiają m.in. rolę władzy publicznej w warunkach zmian społecznych, podyktowanych rozwojem nowych technologii,oraz starają się odpowiedzieć na pytanie o granice rozwoju i oddziaływania tego zjawiska. Ponadto w opracowaniu przedstawiono regulacje dotyczące prawa nowych technologii w kontekście m.in.:prawa do informacji,prawa do prywatności,ochrony użytkowników sieci przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi,odpowiedzialności prawnej pośredników w usługach świadczonych drogą elektroniczną,zabezpieczenia sieci przed cyberprzestępczością (pornografią, obrotem zabronionymi towarami).Aderesaci:Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, nadawców radiowych i telewizyjnych, użytkowników sieci teleinformatycznej, radców prawnych, a także adwokatów. Zainteresuje również pracowników administracji publicznej zajmujących się informatyzacją i cyfryzacją oraz pracowników ośrodków naukowych i badawczych.

studia podyplomowe psychoterapia, miary przeciętne, matura ustna z matematyki, 31 po angielsku, oceny na dyplomie, czworokąty i ich własności zadania, prawowroclaw, marek purczyński opinie, agnieszka pawlowska, mondelez poznań, praca dyplomowa pwr, weekend majowy 2022, 61 886 93 40

yyyyy