Next Move 2 Podręcznik + Exam Trainer A1-A2

48,50

Next Move

Next Move to 3-częściowy kurs nowej generacji, stworzony zgodnie z założeniami Edukacji XXI wieku i kierowany do gimnazjalistoacute;w chcących swobodnie porozumiewać się w języku angielskim. Next Move skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego, a przy tym rozwija umiejętności niezbędne we wspoacute;łczesnym świecie, takie jak:praca w grupie,logiczne myślenie,samodzielne zdobywanie i przetwarzanie informacji,efektywna komunikacja.

Nauczanie w duchu Edukacji XXI wieku

Next Move stwarza zabieganym nauczycielom płaszczyznę do porozumienia się z cyfrowymi tubylcami. Pomaga rozwijać umiejętności ucznioacute;w, ktoacute;re pozwolą im sprawnie funkcjonować we wspoacute;łczesnym świecie:zadania Brain Trainers kształtują umiejętność logicznego myślenia, wyszukiwania informacji, wspoacute;łpracy w grupie,sekcje Your Culture przedstawiają kraje anglojęzyczne w kontekście bliskim wspoacute;łczesnym nastolatkom,lekcje CLIL – Art File, Math File czy Science File – poszerzają ogoacute;lną wiedzę ucznioacute;w, a Real World Profiles pokazują inspirujące historie roacute;wieśnikoacute;w polskich gimnazjalistoacute;w, kompletny pakiet dla cyfrowej klasy: podręcznik cyfrowy eText, zeszyt ćwiczeń online MyEnglishLab oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej ActiveTeach tworzą naturalne dla ucznioacute;w środowisko do nauki.

Indywidualizacja nauczania

zgodnie z wymogiem nowej podstawy programowej Next Move kładzie szczegoacute;lny nacisk na łatwe w zastosowaniu materiały i narzędzia pozwalające dopasować lekcje do potrzeb ucznia:zadania Brain Trainers, dzięki ktoacute;rym uczniowie o roacute;żnych typach inteligencji mogą pokazać swoją mocną stronę,projekty i zadania dla wzrokowcoacute;w, słuchowcoacute;w oraz kinestetykoacute;w,stopniowanie poziomu trudności materiału w zadaniach w zeszycie ćwiczeń, testach oraz arkuszach do kopiowania,powtoacute;rki konsolidacyjne, samoocena, rozbudowana część Grammar reference oraz dodatkowe ćwiczenia na słownictwo i umiejętności rozwijające autonomię ucznia.Aby indywidualizacja nauczania była skuteczna, niezbędna jest właściwa ocena wiedzy ucznia oraz stały nadzoacute;r nad jego postępami w nauce. z Next Move to proste dzięki:powtoacute;rkom konsolidacyjnym, ktoacute;re powtarzają wiedzę z kolejnych trzech rozdziałoacute;w, testom diagnostycznym o dwoacute;ch stopniach trudności,ćwiczeniom online MyEnglishLab, ktoacute;re pozwalają nauczycielowi śledzić samodzielną pracę ucznioacute;w i przygotować szybką powtoacute;rkę na bazie raportu najczęściej popełnianych błędoacute;w.Kompletny pakiet, na ktoacute;ry składają się: testy diagnostyczne gotowe do wydruku i przeprowadzenia w klasie; narzędzie online generujące raporty prezentujące wyniki ucznia na tle klasy i populacji oraz karty pracy z dodatkowymi ćwiczeniami z obszaroacute;w, w ktoacute;rych uczeń wypadł słabo.

email po angielsku wzór, pomysły na dzień nauczyciela w szkole, kronika epoka, licencjat z prawa, podyplomowka edu pl, mariarz, pochmurno po angielsku

yyyyy