Premium Pet Workbook (No Key) Plus Multi-Rom

35,43

Rachael Roberts Richard Acklam, Araminta Crace Elastyczny kurs idealny dla młodzieży i dorosłych, którzy przygotowują się do egzaminu PET lub FCE jak i takich, którzy nie mają w najbliższych planach zdawania egzaminu. ćwiczenia odpowiadające strukturze FCE zostały w pełni dostosowane do formatu nowego egzaminu obowiązującego od grudnia 2008 roku. Elastyczny kurs przygotowujący zarówno do egzaminów, jak i komunikacji w języku angielskim zintegrowane ćwiczenia wzbogacające słownictwo, utrwalające struktury gramatyczne i równomiernie rozwijające wszystkie sprawności językowe. ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym w wyraźnie wyróżnionych sekcjach FCE Close-up zaznajamiające uczniów z typami zadań, z którymi będą musieli zmierzyć się na egzaminie, a jednocześnie rozwijające kompetencję językową uczniów nieplanujących zdawania egzaminu. Aktualne tematy motywujące do nauki i przejrzyste cele w każdym rozdziale. Pomocne sekcje Grammar Reference i Writing Reference podsumowujące materiał. Informacje dotyczące struktury egzaminu i cenne wskazówki jak się do niego skutecznie przygotować. Regularne powtórki po każdym rozdziale konsolidujące i utrwalające materiał. Innowacyjne komponenty dla uczniów Poradnik Exam Reviser dołączony do podręcznika zawiera podsumowanie kluczowych zagadnień leksykalno-gramatycznych, wskazówki egzaminacyjne i ćwiczenia rozwijające kompetencję językową uczniów. Dodatkowe ćwiczenia interaktywne na Multi-ROM-ie dołączonym do zeszytu ćwiczeń wzbogacają i utrwalają słownictwo oraz struktury gramatyczne, a nagrania z zadaniami do nich pozwalają rozwijać sprawność ozumienia ze słuchu. Testy online iTests pozwalają osobom planującym zdawanie egzaminu: – skutecznie zapoznać się z jego strukturą, – rozwiązywać zadania egzaminacyjne, – otrzymywać natychmiastową informację o wynikach, – śledzić swoje postępy i stopień przygotowania do egzaminu, – zidentyfikować umiejętności wymagające szczególnej uwagi. Próbny iTest uczniowie znajdą na CD-ROM-ie dołączonym do podręcznika, a więcej testów online na www.iTests.com. Innowacyjne komponenty dla nauczycieli Elastyczne materiały dodatkowe do kopiowania w Premium Plus pozwalają nauczycielom dostosować materiał do potrzeb grupy. Premium Plus zawiera zarówno ćwiczenia przygotowujące do egzaminu, jak i ogólne zadania rozwijające sprawności językowe, w sumie aż 75 propozycji na urozmaicenie lekcji. Test Master CD-ROM z testami uplasowania, testami sprawdzającymi po każdym rozdziale, testami okresowymi co 5 rozdziałów i testem końcowym. Wszystkie testy podlegają edycji, co umożliwia regularne monitorowanie postępów uczniów w zgodzie z omówionym materiałem.

magdalena janowska, wojtek nowak, tester oprogramowania wrocław, praca pl gdynia, pisarzowice śląskie, gdansk katedra, łyżwy po rosyjsku, wykłady, przykładowa matura ustna angielski

yyyyy