Puls życia 3. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum. Z kodem dostępu do EduQrsora

8,05

Zeszyt ćwiczeń z dostępem do portalu eduQrsor to więcej:

rozwiązań pomocnych w utrwalaniu wiadomościmożliwości sprawdzania umiejętnościsposobów przygotowania do egzaminu gimnazjalnegozadań typu egzaminacyjnego.

Minęło już ponad 20 lat odkąddo rąk nauczycieli trafiły pierwsze podręczniki wydawnictwa Nowa Era. Kiedyzakładaliśmy wydawnictwo, była to jedna z pierwszych oficyn edukacyjnych wPolsce. Lata praktyki nauczyły nas wydawać naprawdę dobre książki i działaćwyłącznie według wysokich standardów pracy. W ciągu tego czasu naszą ofertęwzbogaciły publikacje Wydawnictwa Arka, PPWK, a także Wydawnictwa Rożak orazfirmy informatycznej VULCAN. Dziś Nowa Era to wiodące wydawnictwo edukacyjne,którego kompleksowa i nowoczesna oferta obejmuje wszystkie przedmioty i etapykształcenia. Uzupełnia ją największa w Polsce oferta kartograficzna orazoprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą. Zaufanie, jakim darzą nasnauczyciele sprawia, że dziś praktycznie w każdym szkolnym tornistrze możnaodnaleźć podręczniki i publikacje edukacyjne Nowej Ery. To dla nas powóddo dumy, a jednocześnie wyzwanie do ciągłego ulepszania naszych książek.Przygotowując je, opieramy się przede wszystkim na opiniach licznego grona doświadczonychnauczycieli, doradców metodycznych i ekspertów z całej Polski. To właśniedzięki temu nasze publikacje są tak wysoko oceniane i lubiane zarówno przeznauczycieli, jak i przez uczniów.

piotr terlecki, jak wyglądają studia doktoranckie, mój piękny syn poznań, 20 lat ile to dni, libra tłumacz

yyyyy