Repetytorium maturzysty biologia zgodne z aktualną podstawą programową

12,22

Repetytorium Maturzysty biologia Wydawnictwa GREG to ksiand#261;and#380;ka najlepiej speand#322;niajand#261;ca oczekiwania maturzystów – zawarto w niej caand#322;oand#347;and#263; materiaand#322;u potrzebnego do przygotowania siand#281; do matury w jej aktualnej formule. Publikacja jest zgodna z najnowszand#261; podstawand#261; programowand#261;, uwzgland#281;dnia teand#380; treand#347;ci z klasy I, które dla wygody korzystania dodatkowo oznaczono graficznie paskiem na marginesie. Co waand#380;ne, ksiand#261;and#380;ka ta prezentuje wyand#322;and#261;cznie waand#380;ne i potrzebne informacje, bez faktów ponadprogramowych, a przyswojenie zawartych w niej treand#347;ci uand#322;atwia przystand#281;pny, zrozumiaand#322;y jand#281;zyk. Wszand#281;dzie, gdzie byand#322;o to moand#380;liwe, zastosowano przyspieszajand#261;ce naukand#281; rozwiand#261;zania graficzne – tabelki, wykresy, wyliczenia, diagramy. Najwaand#380;niejsze definicje wyróand#380;niono wyraand#378;nie widocznymi na stronie ramkami. Waand#380;nym uzupeand#322;nieniem jest indeks pojand#281;and#263;, dziand#281;ki któremu poruszanie siand#281; po ksiand#261;and#380;ce jest intuicyjnie proste. Repetytorium Maturzysty biologia Wydawnictwa GREG jest doskonaand#322;and#261; pomocand#261; zarówno dla osób, które podjand#281;and#322;y decyzjand#281; o wyborze biologii jako przedmiotu maturalnego, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcand#261; skutecznie przygotowaand#263; siand#281; do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyand#263; materiaand#322;. Wielkand#261; zaletand#261; naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytaand#324; na tegorocznym egzaminie. W kaand#380;dej publikacji uwzgland#281;dniliand#347;my tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin. Teraz ksiand#261;and#380;ka po raz pierwszy w odand#347;wieand#380;onej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

el us edu, joga zgorzelec, zachodniopomorska szkoła biznesu szczecin, kokotow, maria jarzyńska, biuro paszportowe gdynia, obsługa pakietu office, reklamy do matury ustnej, oszustwa internetowe konsekwencje, sasin wykształcenie, piotrowska aleksandra, biestrzykow, wsmip uł dziekanat

yyyyy