Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej Tom 5

34,48

Zgodnie z planem tom V „Słownika…”” zawiera frekwencyjny wykaz zoonimów w układzie alfabetycznym. Przy każdym haśle podana jest liczba imion odnotowanych dla danego gatunku zwierząt z podziałem na języki

których nazwy w postaci skrótów występują w porządku liczby wystąpień. I tak na przykład przy haśle „”Artysta”” w odpowiednich tomach „”Słownika”” dla konkretnych gatunków zwierząt i wymienionych krajów mamy następujące dane liczbowe; dla konia: pol. – 12

wolska katarzyna, prawo chodkowska, kiedy jest matura z matematyki 2021, test na szybkie czytanie, szkoła rysunku domin

yyyyy