Tablice. Język angielski.

7,66

Niniejsze publikacje są szczególnie polecane młodzieży uczęszczającej do szkół średnich, ale i z powodzeniem mogą po nie sięgnąć uczniowie starszych klas szkół podstawowych. W Tablicach szeroki zakres materiału, z poszczególnych dziedzin, został ujęty w sposób skondensowany, ale tak, by nie pominąć żadnych najważniejszych kwestii. Wierzymy, że te książki okażą się nieocenioną pomocą w nauce i przy powtórkach do egzaminów. Dodatkowym walorem książek jest przejrzysty układ tekstu oraz tabele,ułatwiające zapamiętanie najważniejszych informacji.

język angielski wrocław, adelina, jakub woźniak, psychologia społeczna, proste melodie na keyboard, akredytacja, zwroty po hiszpańsku, ferie zimowe łódź 2020, lia, zaświadczenie lekarskie druk do pobrania

drukarka metek odzieżowych