Tangram 2b. Vokabelheft

16,92

Grupa wiekowa: początkująca młodzież i dorośli. Nauka z Tangramem jest ciekawa i kreatywna. Uczniowie uczą się poprzez samodzielne odkrywanie oraz formułowanie reguł gramatycznych i komunikatywne używanie ich w ćwiczeniach. Podręcznik pokazuje nowoczesne strategie i metody systematycznego uczenia się. Zawiera on wiele piosenek, rymowanek i projektów do realizacji podczas lekcji, co pozwala na elastyczne reagowanie w zależności od stopnia zaawansowania poszczególnych uczniów w grupie. Kurs składa się z czterech części, w każdej jest podręcznik oraz ćwiczenia w wersji polskiej, opatrzone komentarzem kontrastywnym. Dla tych, którzy chcą zakończyć naukę egzaminem Zertifikat Deutsch, na poziomie B1, zgodnie z dokumentem Europejski systemem opisu kształcenia językowego polecamy podręcznik i ćwiczenia Tangram Z (zawiera np. modelowy test egzaminacyjny). Kurs Tangram dopuszczony jest przez MENiS do użytku szkolnego na poziomie liceum ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym.

public wwsi, uniwersytet ekonomiczny w poznaniu progi, tomasz izdebski, dawid baran, open office 365 logowanie, stypendium polsl, co po lingwistyce, zobacz ws, wrocławska 5 bydgoszcz, jak jest po chińsku dziękuję, dg wsb, szntander, biuro gdańsk, zaświadczenie o zatrudnieniu 2020, biura turystyczne, jaka emerytura po 20 latach pracy, mateusz kalinowski, analizyonline

yyyyy