Uczę się logicznego myślenia 6-8 lat

8,25

W książce znajduje się ponad 100 zadań logicznych, dostosowanych do możliwości dziecka w wieku 6-8 lat. Zadania zostały ułożone według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych, dzięki czemu praca z tą książeczką będzie doskonałym sprawdzianem wiedzy matematycznej dziecka i jego potencjału. Polegają one m.in. na zliczaniu możliwości, rozumowaniu dedukcyjnym, dociekaniu i spostrzeganiu. Podczas rozwiązywania zadań dziecko rozwija i doskonali wiele różnych umiejętności, jak: zdolność skupienia uwagi, czytanie ze zrozumieniem poleceń, analizowanie problemów, budowanie hipotez i ich weryfikacja, dedukcja i wyciąganie wniosków, dostrzeganie podobieństw, analogii i hierarchii, zdolność przewidywania oraz przejawianie własnej inicjatywy. Celem tej publikacji jest danie dziecku narzędzia, dzięki któremu rozwijanie i doskonalenie wymienionych umiejętności stanie się atrakcyjną i przyjazną zabawą. Prezentację zadań wspiera przyjazna i konsekwentnie przemyślana szata graficzna. *ATUTY KSIĄŻKI*• Doskonałe opracowanie merytoryczne książki.• Ścisły związek pomiędzy zadaniami a programem szkolnym.• Lekcja matematyki połączona ze szkołą logicznego myślenia.• Niezwykle atrakcyjna forma i prezentacja zadań, dzięki czemu rozwijanie umiejętności matematycznych stanie się przyjazną zabawą. /*Uczę się logicznego myślenia*/ należy do szerszej serii książek edukacyjnych, uzupełniających program matematyki w szkole – serii Łamigłówki mądrej główki. Książki z tej serii zostały zredagowane przez autorów podręczników szkolnych i mają być zarówno narzędziem do utrwalania i pogłębiania wiedzy zdobytej w szkole, jak i przedmiotem inteligentnej i rozwijającej zabawy. Każda książka z serii porusza zagadnienia specyficzne dla określonego wieku ucznia.

glinianka szkoła, pani po włosku, inżynier budowy studia, zak wrocław, absolwent co to znaczy, uczelnie w polsce, artykuł o, mail polsl, obrazki do opisania po angielsku, komu można udostępnić nagrania z monitoringu, dotacja z urzędu pracy, egzamin ósmoklasisty jezyk obcy

yyyyy