Zarządzanie produktem w modelu lean

29,39

Jak stworzyć udany produkt na podstawie luźnych pomysłów biznesowychSkuteczność w innowacyjności jest dziś warunkiem sukcesu w biznesie. Wygra ta firma, która sprawniej i elastyczniej zareaguje na napływające informacje zwrotne, zgrabniej wybierze najlepsze pomysły i trafniej odpowie na wymagania klienta, by dostarczyć mu najbardziej odpowiednich wrażeń. Menedżer produktu odgrywa wyjątkowo niewdzięczną rolę w tym procesie: musi nieustannie doskonalić przyjęte strategie i wciąż dążyć do najlepszego wykorzystania pojawiających się możliwości. W świecie agile trzeba pozostać lean, aby sprawnie reagować na dynamiczne zmiany rynku.Ta książka jest wartościowym przewodnikiem dla każdego, kto tworzy nowe produkty i chce realizować strategię skutecznego oddziaływania na klienta. Przedstawiono tu koncepcję inwestowania w najważniejsze rezultaty biznesowe jako fundament wyznaczania obiektywnych kryteriów selekcji pomysłów i działań do realizacji. Omówiono sposoby angażowania interesariuszy i uwzględniania zewnętrznych informacji zwrotnych, które pozwalają wypracować kompleksowe doświadczenie produktu. Pokazano techniki analizy kosztów produktu oraz zaproponowano mierniki postępu prac nad projektem. Sporo miejsca poświęcono czynnikom utrudniającym osiąganie wyznaczonych celów oraz sposobom eliminacji przejawów marnotrawstwa.W tej książce:techniki wyboru istotnych pomysłów spośród tych mniej udanychokreślanie właściwych wskaźników sukcesuplanowanie prac z nastawieniem na sukces produktuformułowanie wniosków dotyczących produktu i ich wykorzystywanieocena produktu pod kątem określonych celów biznesowychoptymalizacja procesu tworzenia innowacyjnych produktówMetodologia lean: przekuje ideę w najlepszy produkt!Spis treści:O autorce 7O recenzencie 9Przedmowa 11CZĘŚĆ I. NAD CZYM NALEŻY PRACOWAĆ? DLA KOGO I PO CO TWORZY SIĘ PRODUKT?Rozdział 1. Określenie najważniejszych rezultatów biznesowych 17Najważniejszy jest sens 18Kontekst biznesowy ma zasadniczy wpływ na podejmowane działania 18Od czego zależy sukces produktu? 20Model biznesowy 21Najważniejsze rezultaty biznesowe 29Podsumowanie 34Rozdział 2. Inwestowanie w najważniejsze rezultaty biznesowe 35Inwestycje 35Priorytety z datą 36Inwestowanie w najważniejsze rezultaty biznesowe 40Gra inwestycyjna: na jakie rezultaty firma postawi w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch? 42Podsumowanie 48Rozdział 3. Analiza rozwiązań oraz ich wpływu na możliwość osiągnięcia najważniejszych rezultatów biznesowych 49Rozpoznawanie właściwych problemów do rozwiązania 50Budować czy nie budować? 52Kreślenie kompleksowej wizji interakcji między użytkownikiem a firmą (produktem czy usługą) 54Szacowanie wpływu pomysłu na możliwość osiągnięcia najważniejszych rezultatów biznesowych oraz wypracowania konkretnej wartości 57Wizualizacja priorytetów za pomocą macierzy 2×2 62Podsumowanie 64Rozdział 4. Planowanie sukcesu 67Jak rozumiemy sukces? 69Definiowanie wskaźników sukcesu 73Nierealistyczne oczekiwania względem technologii 77Koszty kompromisów technicznych 80Definiowanie kryteriów sukcesu technicznego 82Podsumowanie 83Rozdział 5. Opracowanie produktu o dużej sile oddziaływania 85Analiza siły oddziaływania produktu 86Koszty tworzenia doświadczenia produktu o dużej sile oddziaływania 87Określenie istoty produktu o dużej sile oddziaływania 88Mapa wartości 93Decyzja o tworzeniu, zakupie lub rezygnacji z pewnych rozwiązań 94Koszty rozwiązań cyfrowych 95Ryzyko związane z odstąpieniem od tworzenia rozwiązań 96Macierz kosztów i oddziaływania 97Podsumowanie 98CZĘŚĆ II. CZY PRACUJEMY NAD WŁAŚCIWYM PRODUKTEM?Rozdział 6. Zarządzanie zakresem produktu o dużej sile oddziaływania 101Czy już możemy być z siebie zadowoleni? 102Nie zawsze warto robić coś szybciej 103Minimalnie satysfakcjonujący produkt 104Krótka historia samochodu 107Co to zatem jest „produkt o największej sile oddziaływania?” 109Zadowolony klient na każdym etapie rozwoju produktu 118Podsumowanie 119Rozdział 7. Gromadzenie, pomiary i analiza informacji zwrotnych od klienta 121Dlaczego dopracowane produkty nie odnoszą sukcesu na rynku? 122Martwy punkt informacji zwrotnej 124Typologia klientów 126Co to jest wartość postrzegana produktu? 128Które aspekty doświadczenia produktu mają największe znaczenie? 130Kiedy i w jaki sposób gromadzić informacje zwrotne? 134Czy klient jest skłonny przekazywać nam informacje zwrotne? 136Podsumowanie 138Rozdział 8. Monitorowanie postępów 141Potrzeba gratyfikacji 141Czy produkt odpowiada klientowi? 143Czy produkt odpowiada firmie? 147Podsumowanie 154CZĘŚĆ III. CZY PRACA NAD PRODUKTEM PRZEBIEGA PRAWIDŁOWO?Rozdział 9. Eliminacja marnotrawstwa. Koniec z szacunkami! 159Po co nam szacunki? 160Dlaczego szacunki nie mogą być dokładne? 161Jakie rezultaty powinny przynosić rozmowy o szacowanych wartościach? 165Podsumowanie 169Rozdział 10. Eliminacja marnotrawstwa. Nie tworzy się tego, co można kupić! 171Jak sprzedać pomysł? 172Dotychczas skuteczne rozwiązania w końcu przestają się sprawdzać 174Budować czy nie budować? 175Czarne dziury, które pochłaniają czas zespołu 177Podsumowanie 180Rozdział 11. Eliminacja marnotrawstwa. Dane a opinie 181Definiowanie hipotezy 181Moment pierwszy: dane potrzebne przed rozpoczęciem prac rozwojowych 183Moment drugi: dane potrzebne po uruchomieniu funkcjonalności 184Problemy z danymi 185Podsumowanie 189Rozdział 12. Czy nasz proces nas spowalnia? 191Kontekst biznesowy i organizacyjny 191Pierwsza przyczyna występowania marnotrawstwa w obrębie procesów: dążenie do doskonałości 193Druga przyczyna występowania marnotrawstwa w obrębie procesów: dążenie do wydajności 195Trzecia przyczyna występowania marnotrawstwa w obrębie procesów: dążenie do maksymalizacji przepustowości 196Rozwiązania problemu występowania marnotrawstwa w obrębie procesów 199Podsumowanie 206Rozdział 13. Upełnomocnienie zespołu 207Założenia koncepcji pracy nad oprogramowaniem w modelu lean 207Podejmowanie decyzji 209Współpraca 213Podsumowanie 215Skorowidz 217O autorze: Mangalam Nandakumar od blisko dwóch dekad zarządza tworzeniem oprogramowania. Jest przedsiębiorcą i założycielką dwóch startupów. Posiada ogromną wiedzę na temat metodologii lean i agile oraz doświadczenie w zakresie wdrażania zwinnych koncepcji w pracy zespołów. Kierowała licznymi udanymi projektami programistycznymi.

wsb wu dg, strajki 2019, co to cv, university of poland, fizjologia roślin zadania

yyyyy